Det her kan humanister

”Humanister og start-ups går hånd i hånd” 

”Humanister har forudsætningerne for et entreprenørielt mindset qua deres uddannelse. De kan fx lede komplekse projekter, omsætte teori til praksis, analysere og vurdere risici. De kan tage ansvar for processer som skaber ny viden og de kan være kreative på en videnskabelig baggrund. Herudover har de kompetencerne til at interagere i videnskabelige, sociale, kulturelle og økonomiske kontekster” 

Pernille Berg​, fil.dr., chef for forskning, analyse & videregående uddannelser​,

Fonden for Entreprenørskab​

 ”Når vi skal udvikle projekter og fortælle historier, trækker jeg på en vifte af kompetencer fra mit studie, som fx en bred forståelse af mennesker​, projektledelse, kommunikation, tværkulturel forståelse, forståelse af kunders behov, struktur og overblik, opgavetilgang og selvledelse”

 Marie Gorm Larsen, cand. mag. i etnologi og medstifter af Georg Works

”Kommunikation og brugerinddragelse er de humanistiske kompetencer, jeg primært bruger i mit arbejde” 

Thea-Maria Sørensen, cand.mag i etnologi og procesrådgiver hos Rambøll Arkitekter

”Erhvervslivet mangler stadig blik for humaniora”

“Humaniora handler ikke kun om at bidrage med ’bløde’ kompetencer til en ’hård’ branche. Humaniora skal også bidrage med innovation og nye ideer. Humanistiske kompetencer handler i høj grad om at forstå mennesker som borgere, brugere og forbrugere”

Maja Horst, institutleder og professor på Københavns Universitet &

Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

”Algoritmer kommer til at betyde så meget for vores liv, og derfor vil etik – og forståelsen for etik – også få en meget større betydning fremadrettet. Koblingen til at have den menneskelige forståelse er helt central. Humanister skal være det menneskelige medspil og modspil” 

Mads Eriksen​, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

“Teknologi gennemsyrer alt hvad vi gør. Digital teknologi, sociale medier, google, overvågning, big data og machine-learning. Vi kan ikke undslippe teknologi, og det har konsekvenser. Humanister er i stand til at forholde sig kritisk til teknologien og dens følgevirkninger på et niveau, hvor ingeniørerne ikke kan følge med”  

Kirsten From, cand.fil. og underviser i human-centered design, innovation og etik, DTU

”The more we rely on robots, artificial intelligence (AI), and machine learning, the clearer it’s become just how much we need social scientists and humanities experts–not the reverse”

Christian Madsbjerg, forfatter til Sensemaking: The Power of the Humanities in the Age of the Algorithm, medstifter af ReD Associates

“Hvis humanisterne sætter sig bag styrepinden på den digitale revolution, vil de ikke længere være ofre for omverdenens kritik, men snarere på vej til at blive fremtidens big business”

Maja Horst, institutleder og professor på Københavns Universitet &

Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv