Det her er HUMA

HUMA arbejder på at opbygge relationer og nedbryde barrierer mellem humanister og erhvervslivet

Vi vil skabe et stærkt og bæredygtigt forhold mellem humanister og erhvervslivet ved at facilitere møder, hvor de to grupper kan netværke og udvikle ideer. På den måde kan humanister få mulighed for at bruge deres kompetencer i meningsfuldt arbejde. Og virksomheder kan få kandidater til de jobs, som netop humanister er bedst til at løse.

HUMA afholder bl.a. Humanistisk Karrieredag, branchespecifikke workshops samt et årligt Humanistisk Hackathon, hvor mødet mellem humanisterne og erhvervslivet er i fokus.

I fremtidens erhvervsliv spiller humanister en uundværlige rolle

Der bliver i højere grad brug for humanister, som kan bidrage med en indsigt i den menneskelige dimension, sprog- og kulturforståelse og evnen til at forstå nuancerne uden at miste overblik.

Danske virksomheder efterspørger netop dét, som humanister kan. De er bevidste om behovet for humanistisk arbejdskraft. HUMA’s arbejde er at lægge vejen for, at humanister og erhvervslivet kan mødes i et samarbejde, som er til begges fordel.

Vi har førstehåndserfaring med hvilke muligheder og udfordringer, vi som humanister møder, når vi skal have et job. Vi er drevet af vores egne erfaringer og bruger dem som en styrke, når vi hjælper andre humanister med at navigere i mulighederne på det danske arbejdsmarked.